Jesteśmy grupą ludzi, której wspólnym celem i życiową pasją stało się rozwijanie koszykówki wśród dzieci i młodzieży. Inicjatorami oraz głównymi postaciami w projektach, temu służących, są Iwona i Marek Olesiewicz, którzy w roku 1997 rozpoczęli realizowanie zajęć koszykarskich dla najmłodszych. Współpraca z szeroką rzeszą przyjaciół zaowocowała powstaniem podobnych przedsięwzięć w wielu regionach Polski. Aktualnie, za pośrednictwem dwóch stowarzyszeń, prowadzone są treningi we Wrocławiu – Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji i Sportu „STORES” oraz w Warszawie – Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Basket”.
We władzach tych stowarzyszeń aktywnie działają:

  • Rafał Głowacki

Inżynier, instruktor koszykówki, zawodnik. Jako kierownik projektu działa na rzecz prawidłowej realiacji założonych celów. Zajmuje się również relacjami z prywatnym i korporacyjnym biznesem.

  • Iwona Olesiewicz

Trener i zawodniczka. Wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski jako szkoleniowiec. W projekcie zajmuje się szkoleniem i administracją.

  • Marek Olesiewicz

Pomysłodawca projektu, trener. Wielokrotny medalista Mistrzostw Polski i Francji jako zawodnik i trener. Od 25 lat prowadzi programy, promujące koszykówkę w Polsce i Francji. Koordynator całości realizowanego zadania.

Ambasadorami programu rozwoju koszykówki prowadzonego przez nasze stowarzyszenia są:

  • Adam Wójcik – wielokrotny reprezentant Polski;
  • Katarzyna Dulnik – wielokrotna reprezentantka Polski, złota medalistka Mistrzostw Europy;
  • Radosław Kwapiszewski – docent Politechniki Warszawskiej, były koszykarz.

Nasz projekt powinien pozwolić na osiągnięcie kilku bardzo istotnych, naszym zdaniem, celów. Za wiodący uważamy umożliwienie dzieciom i młodzieży udziału w rozwijających formach aktywności sportowej oraz wykorzystanie koszykówki jako środka do popularyzacji zdrowego trybu życia w środowisku lokalnym, trenujących dzieci.

Chcemy je także nauczyć skutecznych sposobów współpracy w grupie, wykształcić szacunek do pracy własnej i innych oraz skonfrontować z szeroko pojętym zagadnieniem sukcesu i porażki. Te działania pozwolą nam zrealizować cel społeczny, jakim jest przygotowanie młodych ludzi do życia w dorosłości.

Kolejne cele, które chcemy osiągnąć, to cel wychowawczy, czyli wskazywanie i kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, a także cel zdrowotny, czyli poprawa stanu zdrowia młodej społeczności lokalnej poprzez ukazanie alternatywnego modelu życia w oderwaniu od uzależnień w postaci nadmiernej konsumpcji, telewizji, gier komputerowych, czy internetu, dewaloryzacja alkoholu, papierosów, narkotyków…

Każda działalność sportowa, to też rywalizacja. W projekcie za istotne uważamy wyznaczenie i realizację celów sportowych. W tym zakresie chcemy wyselekcjonować dzieci z predyspozycjami do zaawansowanego szkolenia koszykarskiego, pracować nad podniesieniem ich poziomu sportowego, co pozwoli na dalszy rozwój i popularyzację koszykówki jako dyscypliny sportu.