Ogłoszenie SCS Aktywna Warszawa o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (30.05.2017)

Wstępna koncepcja Ośrodka Hutnik autorstwa SCS Aktywna Warszawa (30.05.2017)

Zawiadomienie SCS Aktywna Warszawa o wyborze najkorzystniejszej oferty (28.06.2017)

Pismo klubu Hutnik do Pana Janusza Samela, dyrektora Biura Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy (11.08.2017)

Pismo klubu Hutnik do Pana Pawła Lecha, przewodniczącego Komisji Sportu m.st. Warszawy (02.10.2017)

Odpowiedź Biura Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy na pismo klubu Hutnik z dn. 02.10.2017 (19.10.2017)