Dzielnica Bielany

Bielany

Bielany Dzielnica Miasta Stołecznego Warszawy

Dzielnica Bielany to najładniejsza, bogata w zieleń dzielnica Warszawy (28% powierzchni to tereny zielone). Łączy w sobie cechy aglomeracji wielkomiejskiej i obszary nienaruszonej przyrody. Bielany zajmują powierzchnię ponad 32,33 km2 (6,3% powierzchni miasta stołecznego Warszawy) i położone są w północno-zachodniej części Warszawy, na lewobrzeżnych tarasach Wisły i wysoczyźnie polodowcowej.

Ludność na Bielanach: 130 686 mieszkańców w tym 71 367 kobiet, 59 319 mężczyzn. Stale zamieszkujących osób jest 127 859, czasowo 2 827 osób. Na 1 km2 przypada 4 042 osoby. Pod względem liczby mieszkańców jest to trzecia co do wielkości dzielnica warszawska. Mieszkańcy dzielnicy są społecznością stosunkowo młodą – 14,94 % mieszkańców jest w wieku przedprodukcyjnym, a 68,93 % jest w wieku produkcyjnym. W Wieku poprodukcyjnym (według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.) jest – 16,13% społeczeństwa.

Znaczną część obszaru dzielnicy stanowią tereny zieleni, które obejmują obszar 1.825 ha. Do największych obszarów leśnych należy zaliczyć Las Bielański, który obejmuje powierzchnię 130,07 ha i jest rezerwatem krajobrazowym otwartym dla ruchu turystycznego.

Znaczną powierzchnię zajmuje również zalesiony 40-letnimi drzewami Las Młociński – 138,83 ha, Park Młociński – 103,13 ha, a także Las Bemowo, który zajmuje powierzchnię 62,28 ha. Mniejszą powierzchnię – 2,23 ha obejmuje malowniczy Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Olszyna”. Niewątpliwym walorem przyrodniczym w obrębie całej Warszawy jest Skarpa Warszawska. Wyjątkowe walory krajobrazowe i rekreacyjne posiadają również: Las Lindego i przepływający przez niego Potok Bielański, Park Kępa Potocka, Park Stawy Kellera czy Stawy Brustmana.

Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
ul. Stefana Żeromskiego 29
01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 373 33 33
fax: (+48) 22 373 31 49
E-mail: wom@poczta.bielany.waw.pl

Top